گارانتی

چادر های مسافرتی کیت شامل یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشند. این شرکت همواره برای ارائه خدمات به مشتریان خود و کسب رضایت آنان تلاش خواهد کرد.

نکاتی در مورد کارت گارانتی:گارانتی چادر کیت

- تمامی کارت های گارانتی دارای شماره سریال می باشند که خریدار باید شماره سریال را با توجه به توضیحات درج شده بر روی کارت گارانتی به شماره 10002028 پیامک کند، تا در صورت لزوم از خدمات گارانتی استفاده کند.

 - اعتبار کارت گارانتی به مهر فروشنده و هماهنگی معقول شروع تاریخ کارت گارانتی و تاریخ ارسال پیامک فعالسازی می باشد.

- برای استفاده از خدمات گارانتی بایستی کارت گارانتی رویت شود.

- خدمات گارانتی مطابق موارد ذکر شده روی کارت آن انجام می گیرد. 


برای تماس با بخش خدمات پس از فروش فرم مربوط را از این قسمت تکمیل کنید.