پوشش چادر KIT

برای محافظت بیشتر در برابر باران و برف این پوشش ها تولید گردیدند برای آن دسته از افرادی که در شرایط جوی نامناسب اقدام به برپایی و اسکان داخل چادر می کنند.

لازم به ذکر است، پارچه تمامی چادرهای مسافرتی کیت ضد آب است و این پوشش ها به صورت جداگانه توسط نمـایندگان به فروش می رسد.

مزیت استفاده از پوشش:پوشش چادر مسافرتی کیت

- پوشش به دلیل ایجاد فضای خالی بین سقف چادر و لایه پوشش از نفوذ گرمای حاصل از تابش نور خورشید بداخل چادر کم می کند و در آب و هوای سرد به دلیل 2 لایه شدن قسمت بالای چادر تاثیر مطلوبی در گرمتر نگه داشتن چادر دارد.

- پوشش توسط گیره ای مخصوص به پایه چادر متصل گردیده و در استقامت چادر مقابل باد کمک خواهد کرد.

- پوشش در مقابل باران های شدیدتر در زمان طولانی، محافظت بیشتری از چادر می کند.