عاملین فروش

مشتریان محترم می توانند جهت خرید چادرهای مسافرتی کیت به یکی از عاملین فروش تماس بگیرند.

توجه:
به نام و لوگوی چادر کیت در هنگام خرید توجه کنید. شرکت چادر صنعت خاوران هیچگونه
مسئولیتی در قبال خرید و ارائه خدمات به برندهای تقلبی ندارد. ذکر نام چادر کیت "KIT" در هنگام تماس و مراجعه با تمامی عاملین فروش ضروری است، از دریافت چادرهای تقلبی مشابه و برندهای بی کیفیت جدا خودداری کنید.

 

***به زودی لیست تمامی عاملین فروش تکمیل خواهد شد.***